Navedeni paketi su namenjeni mladencima koji žele izradu fotografija za goste, u slučaju da nema izrade fotografija na već formiane cene, doplata je 300€